صحبتهای جالب رئیس شورای شهر خوانسار در بحث درخت و درختکاری

16 اسفند 1397 ساعت 09:10 ق.ظ
صحبتهای جالب و قابل توجه محمد تقی اورعی رئیس شورای شهر خوانسار در بحث درخت و درختکاری
1397/12/15