آزادسازی و خلع ید از اراضی ملی

28 خرداد 1398 ساعت 10:23 ق.ظ
کارشناس یگان حفاظت اداره خبر داد:
آزادسازی 22400 مترمربع از اراضی ملی همراه با فیلم

 
1398/03/27

حسن دهاقین کارشناس یگان حفاظت اداره گفت: با پیگیری های متعدد سرانجام با هماهنگی دادگستری محترم شهرستان حکم رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات (دیوارکشی) در پلاک 15 اصلی موسوم به تیدجان توسط پاسگاه ویژه یگان حفاظت و همکاری نیروی انتظامی شهرستان اجرا گردید.
 

مشاهده فیلم