برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی ضابطین دادگستری

7 مرداد 1398 ساعت 06:58 ق.ظ
رئیس اداره خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین خاص منابع طبیعی و محیط زیست

 
1398/05/07
 

ابراهیم پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: با هماهنگی به عمل آمده با دادگستری شهرستان دومین جلسه آموزشی با موضوع ضابطین خاص منابع طبیعی و محیط زیست تحت تعلیم مقام قضایی دادسرای شهرستان در محل اداره برگزار شد.

پورهاشمی افزود: این کارگاه آموزشی به طور مستمر در چندین جلسه ادامه یافته و در نهایت با برگزاری آزمون به پذیرفته شدگان کارت ضابط خاص دادگستری در حوزه منابع طبیعی اهدا خواهد شد.
لازم به توضیح است که در این جلسه پرسنل اداره حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند.