برگزاری جلسه تعیین تکلیف پروانه های چرا

22 تير 1399 ساعت 10:26 ق.ظ
مسئول فنی اداره خبر داد:
برگزاری  جلسه جهت تعیین تکلیف پروانه های چرا در روستای سنگ سفید
1399/04/22

مریم اسدی کارشناس فنی اداره گفت: این جلسه با هدف تعیین تکلیف پروانه های چرای دام  با حضور اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدین و نماینده دامداران در محل دهیاری روستای سنگ سفید برگزار شد
اسدی گفت: در این جلسه مقرر گردید دامداران فعال نسبت به تمدید پروانه های چرای خود اقدام نموده و ورثه دامداران متوفی نسبت به معرفی دامدار جایگزین و انتقال پروانه چرا اقدام نمایند.
همچنین ایشان افزود: با توجه به اینکه تعیین تکلیف پروانه های چرا از برنامه های مهم و رویکرد پیش بینی شده سازمان متبوع در سال جاری می باشد،  این موضوع در کلیه مراتع در سال جاری به جدیت مورد پیگیری و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت./