برگزاری جلسه توجیهی تهیه طرح مرتعداری در روستای خم پیچ

6 مهر 1399 ساعت 08:18 ق.ظ
مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی تهیه طرح مرتعداری در روستای خم پیچ
1399/07/05
 

مریم اسدی مسئول واحد فنی اداره گفت: جلسه توجیهی تهیه طرح مرتعداری همراه با به روز رسانی لیست بهره برداران‌ سامانه عرفی خم پیچ در محل دهیاری روستای خم پیچ برگزار شد.
در این جلسه توضیحاتی در زمینه مزایای اجرای طرح مرتعداری در سامانه عرفی ارائه شد و با کمک بهره برداران این سامانه، ‌لیست بهره‌برداران بروزرسانی‌ شد.