به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه های عرفی گلستانکوه و قلعه بابامحمد

13 مهر 1399 ساعت 09:01 ق.ظ
مسئول واحد فنی خبر داد:
به روز رسانی لیست بهره برداران دو سامانه عرفی گلستانکوه و قلعه بابا محمد
1399/07/06

مریم اسدی مسئول واحد فنی گفت: در این‌جلسه با همکاری و همراهی بهره برداران این‌سامانه لیست دامدارن به روز رسانی شد و در زمینه تمدید پروانه چرا و قوانین شیوه نامه فنی بهره برداری از مراتع توضیحاتی ارائه شد .