به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه عرفی ییلاقی و قشلاقی رحمت آباد

15 مهر 1399 ساعت 01:18 ب.ظ
مسئول واحد فنی خبر داد:
به روز رسانی لیست بهره برداران سامانه عرفی ییلاقی و قشلاقی رحمت آباد
1399/07/20

مریم اسدی مسئول واحد فنی گفت: در این‌جلسه با همکاری و همراهی بهره برداران این‌سامانه لیست دامدارن به روز رسانی شد و در زمینه تمدید پروانه چرا و قوانین شیوه نامه فنی بهره برداری از مراتع توضیحاتی ارائه شد .