اولین جلسه معارفه با سرپرست اداره برگزار شد

27 آبان 1399 ساعت 09:22 ق.ظ
روابط عمومی اداره خبر داد:
برگزاری اولین جلسه معارفه و هماهنگی سرپرست اداره با همکاران
1399/08/27

مهدی کیخائی سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان خوانسار گفت: اولویت اصلی سازمان متبوع تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی و همچنین ساماندهی طرح های مرتعداری می باشد
کیخائی در ادامه افزود حفاظت از اراضی ملی باید به جدیت انجام شود و یگان حفاظت اداره باید شبانه روز آماده باش باشد
در پایان همکاران ضمن معرفی خود و وظایف مربوطه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.