اجرای طرح کاداستر بر روی اراضی ملی

27 دي 1399 ساعت 11:40 ق.ظ
مسئول ممیزی و حدنگاری شهرستان خبر داد:
اجرای طرح کاداستر بر روی 20 هزار هکتار از اراضی ملی 
1399/10/27

حامد حاجی زکی مسئول ممیزی و حدنگاری اداره گفت: در راستای اجرای طرح 9 در 99 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور کاداستر میزان 20 هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای سال تاکنون انجام شده است.
حاجی زکی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری قسمت اعظمی از اسناد دفترچه ای دولت به تک برگ تبدیل خواهند شد افزود: با اجرای طرح کاداستر از زمین خواری در مراتع و اراضی ملی جلوگیری و تشکیل پرونده های قضایی به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
 
مطالب مرتبط:

گفتنی است طرح مذکور با عنوان "جهش ۹ در ۹۹" برای تحقق شعار سال و ترسیم نقشه و الگوی راه در منابع طبیعی در 9 بند به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

۱کاداستر اراضی
۲شناسایی و مدیریت تمام ذخیره گاه‌های جنگلی، حصارکشی و بستن مرز ذخیره گاه‌ها و آگهی آن
۳مدیریت مرتعداری
۴ساماندهی پارک‌های جنگلی
۵مدیریت بهره برداری و برداشت محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و اجرای طرح‌های زراعت چوب
۶تعیین تکلیف بهره برداران فاقد قرارداد
۷ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۸ساماندهی اتوماسیون ادارای و دولت الکترونیک
۹استعلام و تعیین عرصه‌های بحرانی، نیمه بحرانی و پرخطر