برگزاری اولین جلسه دادرسی مجازی

8 بهمن 1399 ساعت 11:55 ق.ظ
واحد حقوقی اداره خبر داد:
برگزاری اولین جلسه دادرسی حقوقی مجازی در سطح استان 
1399/11/08

پدرام حیدری کارشناس واحد حقوقی اداره گفت: نخستین جلسه دادرسی مربوط به پرونده های تصرف عدوانی این اداره به صورت مجازی برگزار شد.
حیدری با اشاره به اینکه برگزاری جلسات بصورت مجازی از اهداف قوه قضائیه در زمینه کاهش اطاله دادرسی است افزود این جلسه با حضور دادیار محترم شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و از طریق پایگاه ابری قوه قضائیه برگزار شد.