کتیرا مولد اشتغال

 در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال : ایجاد اشتغال برای 250 نفر
1396/05/31
 

ابراهیم پورهاشمی گفت در سال "اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال" این اداره موفق شده است نسبت به ایجاد اشتغال برای بیش از 250 نفر اقدام نماید.
کتیرا مولد اشتغال
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان افزود یکی از دغدغه های اصلی این اداره توجه ویژه به روستائیان با رویکرد جلوگیری از مهاجرت آنان و تخریب مراتع است و در این راستا توانستیم با عقد 4 فقره قرارداد برداشت کتیرا نسبت به ایجاد اشتغال پایدار برای آنان گام برداریم.
وی خاطر نشان کرد با پیشرفت روند بهره برداری و با توجه به افزایش سطح برداشت پیش بینی می گردد در عرصه مورد بهره برداری در طول فصل مجاز حدود 35500 کیلوگرم ( 35.5 تن) کتیرا برداشت گردد که زمینه اشتغال بیش از 250 نفر در این مدت را فراهم نموده است.
کتیرا مولد اشتغال
وی افزود: در راستای اشتغالزایی و بهره برداری اصولی و حفاظت از پوشش گون زارهای شهرستان،  بهره برداری از این گیاه به افراد بومی، جوان و ماهر واگذار شده و این افراد موظفند هنگام برداشت کتیرا اصول فنی لازم را رعایت کنند تا به پایه اصلی گیاه آسیبی وارد نشود.
گفتنی است هرگونه بهره برداری از محصولات مرتعی نیاز به ارائه طرح و انجام مطالعات دارد و هرگونه بهره برداری غیر مجاز از مراتع طبق مفاد قانونی جرم محسوب شده و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد..
 
درحال بارگزاری