افتتاح پروژه بندهای رسوبگیر خشکرود در هفته دولت

مسئول آبخیزداری اداره خبر داد.
افتتاح پروژه بندهای رسوبگیر خشکرود در هفته دولت
1396/06/09

منصور مقیمی از افتتاح بندهای رسوبگیر در حوزه سد کوچری خبر داد
مسئول آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار گفت این پروژه در سال 1395 با اعتباری بالغ بر 505 میلیون تومان آغاز که در هفته دولت افتتاح گردید.

وی افزود حجم آبگیری بندهای رسوبگیر چهل هزار مترمکعب و حجم سنگ کاری 2500 مترمکعب می باشد. همچنین در سال جاری اعتباری بالغ بر 650 میلیون تومان از اعتبار ملی جهت پارسل بعدی این پروژه اختصاص داده شده است.


آبخیزداری خوانسار
درحال بارگزاری