توزیع جو و سبوس در سطح شهرستان

مدیر عامل شرکت تعاونی منابع طبیعی خبر داد:

پیش بینی توزیع 2 برابری نهاده های دامی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 
1396/07/01

علیرضا دلشاد مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی خوانسار گفت: تاکنون نزدیک به 250 تن جوی بومی و حدود 10 تن سبوس در اختیار بهره برداران مراتع شهرستان قرار گرفته است.
دلشاد با اشاره به اینکه هدف از توزیع این نهاده های دامی، کاهش فشار به مراتع می باشد افزود: این نهاده ها با بهترین کیفیت و پائین ترین قیمت بین بهره برداران توزیع می گردد. و پیش بینی می شود 
نرخ توزیع تا پایان سال جاری  به مرز 1500 تن برسد./
درحال بارگزاری