فشار خون را جدی بگیریم

روابط عمومی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه بهداشتی در محل اداره
1396/07/03

داوود زین الدینی رابط بهداشتی اداره گفت: عوامل متعددی از جمله عوامل بیولوژیکی، محیطی، سبک زندگی، عوامل روانی – اجتماعی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر سلامت افراد و جامعه اثر گذار است.
ایشان همچنین گفت: ورزش مستمر باعث افزایش کارایی کارمندان می گردد وی در ادامه به استرس موجود در فضای کاری اشاره کرد و افزود: استرس و فشار روانی باعث بالا رفتن فشار خون می گردد و خرید یک دستگاه فشار سنج جیوه ای را از اولویت های واحد بهداشتی اداره خواند.
 
درحال بارگزاری