اجرای عملیات کمربند حفاظتی

مدیر عامل شرکت تعاونی منابع طبیعی خبر داد:

اجرای موفقیت آمیز کمربند حفاظتی در سال جاری
1396/07/06

مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای پروژه کمربند حفاظتی در پلاک قلعه حاج میرزا شفیع به طول 7200 متر خبر داد.
بنچمارک منابع طبیعی خوانسار
علیرضا دلشاد گفت: در اجرای این عملیات از 80 پایه بنچمارک بهره برداری شد.
وی افزود محل نصب بنچمارک ها که مرز اراضی ملی و مستثنیات است توسط اداره شهرستان تعیین می گردد و این شرکت طبق مختصات اعلام شده نسبت به نصب آنها اقدام می نماید.
بنچمارک منابع طبیعی خوانسار
گفتنی است : رسالت اجرای پروژه کمربند حفاظتی مشخص نمودن مرز اراضی ملی و مستثنیات در طبیعت و همچنین حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی و جلوگیری از تجاوزات احتمالی است. همچنین بنچ مارک ( Bench Mark)  در مبحث نقشه برداری علامتی است مرجع، جهت جانمایی یک مختصات مشخص روی زمین.