برگزاری دوره آموزشی محافظت از رایانه

روابط عمومی اداره منابع طبیعیخبر داد:
 برگزاری دوره آموزشی محافظت از رایانه 
1396/08/05

در این دوره آموزشی یک روزه، فخر الدین مدرسی کارشناس IT به مباحث مربوط به فضای مجازی پرداخت و گفت: فضای مجازی فضای ناامنی بوده و می بایست از نرم افزارهای ضد ویروس به روز بهره جست.
وی همچنین تعدادی از نرم افزارهای ضد ویروس  روز دنیا را معرفی نمود.
فخرالدین مدرسی در پایان به مبحث اینترنت نیز اشاره نمود و گفت کاربران جهت خریدهای اینترنتی صرفا از صفحه کلیدهای مجازی و از سایت های شناخته شده استفاده کنند.  
درحال بارگزاری