اجرای حکم خلع ید در مراتع

یگان حفاظت اداره خبر داد:
اجرای 3 فقره حکم خلع ید در ماه گذشته
1396/08/21

رضا کیانفر افزود: در ماه گذشته تعداد 3 فقره حکم خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت مجموعا 5.4 هکتار اجرا شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره همچنین گفت: میزان حریق در مراتع نسبت به سال گذشته  بیش از 85 درصد کاهش یافته است. وی دلایل این کاهش را گشت مداوم و حفاظت شبانه روزی نیروهای یگان و ترویج و توجیه مرتعداران و دامداران عنوان کرد.

درحال بارگزاری