آغاز اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع شهرستان خوانسار

کارشناس واحد فنی خبر داد:
آغاز اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع شهرستان خوانسار
1396/09/13

علیرضا دلشاد مسئول واحد جنگلکاری اداره گفت: عملیات جنگلکاری با کاشت گونه بادام دیم به مساحت 40 هکتار در مراتع روستاهای مهرآباد و تجره در حال انجام است.

دلشاد افزود حدود 8000 بذر بادام در این عملیات کشت خواهد گردید.

درحال بارگزاری