عملیات کپه کاری و اصلاح و احیا مراتع

کارشناس واحد فنی خبر داد:
انجام عملیات کپه کاری و اصلاح و احیا مراتع
1396/09/16

علیرضا دلشاد کارشناس واحد فنی گفت: کاشت گونه های آگروپایرون و بروموس در مراتع روستاهای دوشخراط و رحمت آباد در سطحی بالغ بر 112 هکتار در حال انجام است.

دلشاد گفت: هدف از انجام این عملیات ، احیای مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک
 و تثبیت آن و همچنین استقرار گونه های کلاس یک مرتعی در عرصه های منابع طبیعی می باشد.

درحال بارگزاری