برگزاری طرح ملی جنگلانه در خوانسار

روابط عمومی اداره خبر داد:
اجرای طرح ملی جنگلانه در شهرستان خوانسار

1396/09/24
 


پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار گفت: همزمان با سراسر کشور طرح ملی جنگلانه برای دومین سال پیاپی در خوانسار توسط جمعیت همیاران طبیعت و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اجرا گردید. 

پورهاشمی افزود هدف از اجرای این طرح احیای عرصه های مرتعی و جنگلی با کمک کاشت بذر گونه های مرتعی و جنگلی از طریق سازمانهای مردم نهاد و همیاران طبیعت می باشد. 
وی با اشاره به استقبال خوب مردم طبیعت دوست و فهیم خوانسار و تعدادی از مسئولین محترم شهرستان و همچنین مهندس بختیار نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت در اجرای این طرح از بذر گونه بادام اسکوپاریا استفاده شد که گونه ای خشکی پسند و مقاوم به کم آبی است
  

گفتنی است این طرح با برنامه پیاده روی از پارک سرچشمه تا پارکینگ هواشناسی برگزار گردید.  
درحال بارگزاری