برگزاری کارگاه آموزشی منابع طبیعی

مسئول آموزش و ترویج اداره خبر داد:
برگزاری دوره آموزشی منابع طبیعی 
1396/10/19

مسئول آموزش و ترویج اداره از برگزاری دوره آموزشی منابع طبیعی خبر داد.
داوود زین الدینی 
مسئول آموزش و ترویج گفت: در این دوره یک روزه که در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید به بحث پیرامون مسائل منابع طبیعی بالاخص مسائل مربوط به زمین پرداخته شد. 
وی  
در مصاحبه با واحد روابط عمومی اداره افزود با توجه به اینکه جامعه هدف و مخاطب اصلی این دوره آموزشی بهره بردارن، دهیاران و اعضای شورای روستاها بودند اعلام شد : بهره بردارانی که پروانه چرای خود را تمدید نکرده اند هرچه سریعتر نسبت به  تمدید آن اقدام نمایند در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. همچنین اعضای شورا نسبت به طی مراحل قانونی در راستای به روز رسانی ممیزی مراتع اقدام نمایند.
 
 
درحال بارگزاری