برگزاری جلسه مسائل فضای مجازی

روابط عمومی اداره خبر داد:
 برگزاری دوره آموزشی فضای مجازی
1396/11/17
 

در این دوره آموزشی یک روزه، فخر الدین مدرسی کارشناس IT به روشهای مقابله با هک شدن در فضای مجازی پرداخت گفت: استفاده از نرم افزارهای به روز مرورگر اینترنت می تواند تا حد زیادی از آلوده شدن سیستم ها به ویروس جلوگیری کند.
فضای مجازی منابع طبیعی خوانسار
درحال بارگزاری