جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی

روابط عمومی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری مراسمات هفته منابع طبیعی 1396
1396/12/03

ابراهیم پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در این جلسه، هفته منابع طبیعی را بهترین فرصت جهت ایجاد فرهنگ حفظ این منابع ارزشمند خدادادی دانست. پورهاشمی ضمن تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه منابع طبیعی باید به یک فرهنگ تبدیل شود گفت: مراسم امسال باید بنحو شایسته برگزار شود.
وی افزود با هماهنگی های بعمل آمده مراسم روز درختکاری امسال در روستای دوشخراط برگزار خواهد شد.

گفتنی است هر ساله از 15 لغایت 21 اسفندماه هفته منابع طبیعی نامیده می شود.
درحال بارگزاری