درختکاری در مدارس سطح شهرستان

مسئول واحد آموزش و ترویج اداره خبر داد:
برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی در تعدادی از مدارس سطح شهرستان 
1396/12/24

داوود زین الدینی ضمن قدردانی از همکاری های مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان گفت:
این اداره در هفته منابع طبیعی سال جاری نسبت به برگزاری جلسات سخنرانی در تعدادی از مدارس و کاشت نهال در محوطه آن اقدام نموده است.

 
درحال بارگزاری