بندهای آبخیزداری بدون آب

رئیس اداره خبر داد:
بندهای آبخیزداری بدون آب
1397/01/16

ابراهیم پورهاشمی گفت: به علت کاهش۸۰ درصدی بارندگی در شهرستان، بندهای آبخیزداری بدون آب مانده اند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار گفت: 
با توجه به بارندگی 406 میلیمتری سال گذشته،  بیش از ۵ میلیون مترمکعب آب در پشت بندها ذخیره شده بود که متاسفانه امسال تقریبا به صفر رسیده است.

ابراهیم پورهاشمی افزود : جاری نشدن روان آب ها و ذخیره نشدن آنها در پشت بندها، تاثیر مستقیم در کاهش آب قنوات ، چاه ها و چشمه ها و کشاورزی منطقه دارد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار گفت: به علت کاهش بارش ها و خشک بودن مراتع احتمال آتش سوزی نیز در عرصه ها افزایش خواهد یافت.
 
ضمنا از دامداران و کشاورزان عزیز درخواست می گردد با توجه به کمبود بارش نسبت به صرفه جویی در مصرف آب و نگهداری از گونه های مرتعی و جلوگیری از هرگونه آتش سوزی کوشا باشید.
 
درحال بارگزاری