گلستانکوه را برای آیندگان حفاظت کنیم

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری:
حفاظت از گلستانکوه رسالتی همگانی
1397/01/28

ابراهیم پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی گفت: امسال نیز همانند سال گذشته حفاظت از منطقه گلستانکوه طبق قرارداد منعقده که به امضای مدیرکل محترم استان رسیده طی مدت معین و با نظارت اداره به شرکت تعاونی گلستانکوه قلعه بابامحمد سپرده شد. 
ابراهیم پورهاشمی هدف از انتخاب این شرکت را بومی بودن آن عنوان کرد و افزود اعضای شرکت مذکور (حدود یکصد نفر) از اهالی روستای قلعه بابامحمد می باشند که از بهره برداران عرفی و قدیمی مراتع گلستانکوه و قلعه محسوب می شوند
پورهاشمی افزود  زندگی و امرار معاش بهره برداران عرفی کاملا به مراتع وابسته بوده و حفاظت مجدانه موجودیت روستا را تضمین خواهد نمود.
پورهاشمی در پایان گفت حفاظت از مراتع و جنگلها بعنوان ثروت های ملی،  وظیفه آحاد جامعه است فلذا از کلیه همشهریان و دوستداران طبیعت در امر حفاظت از این میراث گرانبها دعوت نمود.  

درحال بارگزاری