عضویت بیش از 200 همیار طبیعت

واحد آموزش و ترویج اداره خبر داد:
صدور بیش از 200 کارت همیار طبیعت در سال تحصیلی جاری  96-97
1397/03/02

داوود زین الدینی مسئول واحد آموزش و ترویج اداره گفت: با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طی 8 ماهه گذشته تعداد 206 همیار طبیعت شناسایی، آموزش و نسبت به صدور کارت عضویت اقدام شد. وی همچنین گفت در راستای شناسایی همیاران در ابتدا نسبت به برگزاری آزمون در سه سطح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اقدام و در ادامه برای قبول شدگان در آزمون، دوره آموزش یک روزه برگزار و نسبت به معرفی اصول کلی منابع طبیعی و وظایف همیاران طبیعت اقدام شد.
زین الدینی افزود : 16 جلسه کلاس آموزشی از ابتدای مهر ماه سال گذشته برای همیاران دانش آموزی در مدارس شهرستان تشکیل شد.

 


 
درحال بارگزاری