اجرای موفقیت آمیز طرح های بادامکاری و کپه کاری

واحد فنی اداره خبر داد:
اجرای موفقیت آمیز طرح های بادامکاری و کپه کاری سال 96
1397/03/21

علیرضا دلشاد مسئول واحد فنی اداره گفت: سال 1396 طرح بادامکاری در سطح 40 هکتار در مراتع تجره و مهرآباد و طرح کپه کاری در سطح 60 هکتار در مراتع رحمت آباد و دوشخراط اجرا گردید که با عنایت به بارندگی های اردیبهشت ماه از شرایط ایده آلی برخوردارند.
بادامکاریبادامکاری
گفتنی است تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش و رواناب، تلطیف هوا، احیا پوشش گیاهی و تولید علوفه از جمله اثرات اجرای این طرح ها می باشد.

درحال بارگزاری