گزارشی از عملکرد 25 ساله واحد آبخیزداری اداره

داوود زین الدینی کارشناس آبخیزداری گفت: پروژه های آبخیزداری با هدف تقویت سفره های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش بی رویه خاک، جلوگیری از بروز سیلاب های مخرب و مهیب و افزایش رطوبت خاک و بهبود پوشش مراتع و افزایش درآمد مرتعداران و دهها اثرات مفید دیگر، اجرا می گردد اهم این فعالیت ها عبارتند از :
1397/05/06


1) احداث 10 مورد سازه خاکی(سدهایی با ارتفاع متوسط و کوتاه) با حجم عملیات خاکی 506000 مترمکعب و حجم آبگیری 3569000 مترمکعب و هزینه بالغ بر 10/546/000/000 ریال
2)اجرای بندهای کنترل سیل و رسوب ازنوع سنگ و سیمانی-گابیونی به ابعاد کوتاه و بلند به تعداد 450 سازه به حجم عملیاتی سنگی 30743 مترمکعب و به حجم آبگیری 430383 مترمکعب و با هزینه 17/852/000/000 ریال
 

3)طرح مکانیکی و بیولوژیکی به مساحت 610 هکتار با کشت بادام دیم- کپه کاری از نوع گیاهان مرتعی و قرق مرتع هزینه ای بالغ بر 570 میلیون ریال
 

زین الدینی در پایان افزود: هرساله با آبگیری سازه های آبخیزداری حجمی نزدیک به 3600000 مترمکعب رواناب کنترل و بخش عمده ای از آب موجود درسفره های آب زیرزمینی تغذیه گردیده و باانجام عملیات مکانیکی و بیولوژیکی نه تنها بخش عمده ای از آب حاصل از بارندگی به سفره های زیرزمینی نفوذ می کند، بلکه موجب جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود وضعیت اقلیم و تلطیف هوا می گردد. 
گفتنی است آ
بخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است که می‌تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.
درحال بارگزاری