رفع تصرف از اراضی ملی

:مسئول حقوقی اداره عنوان کرد
تخریب یک باب اطاقک در اراضی ملی (فیلم)
1397/05/08
 

پدرام حیدری مسئول واحد حقوقی اداره گفت: با پیگیری های مستمر واحد یگان حفاظت اداره یک باب اطاقک که بصورت غیر قانونی در اراضی ملی احداث شده بود با دستور قضایی تخریب و رفع تصرف گردید.
 

 

حیدری در ادامه افزود: فرد خاطی به سطحی بیش از 47000 مترمربع از اراضی ملی دست اندازی کرده بود که با تخریب اطاقک ، اراضی ملی مورد اشاره نیز آزادسازی گردید.
نماینده حقوقی اداره در پایان گفت: در ابتدای سال جاری تاکنون 141000 مترمربع از اراضی ملی آزاد و دست متخلفان طی 4 فقره پرونده از اراضی ملی کوتاه شد.

درحال بارگزاری