برگزاری کارگاه آموزشی سامط

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی سامط (سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی)
1397/05/21

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: به استناد بند ب ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی مکلف به برون سپاری خدمات خود به دفاتر پستی، پیشخوان های دولت و سایر دفاتر هستند. بر همین اساس پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی به شرکت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می گردد.
داریوش سعیدی افزود : سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی از سال 1396 در استان اصفهان  در 3 شهرستان مبارکه ، اصفهان و گلپایگان به صورت پایلوت اجرا شد و دو شهرستان آران و بیدگل و شاهین شهر اضافه شد و تاکنون بیش از 90 درصد از استعلامات پاسخ داده شده است .
سعیدی  عدم نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع به منابع طبیعی ، تسریع در کار ارباب رجوع ، شفاف سازی اطلاعات و رصد استعلامات  را از مهمترین مزایای سامانه سامط بر شمرد.
لازم به ذکر است روسای ادارات منابع طبیعی  شهرستان های استان ، مسئولین دبیرخانه شهرستان ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به تعداد 110 نفر در این کارگاه آموزشی شرکت نمودند .
درحال بارگزاری