اجرای طرح بیولوژیکی در مراتع شهرستان

مسئول واحد آبخیزداری اداره خبر داد:
اجرای طرح بیولوژیکی در سطح 250000 مترمربع
1397/08/21

مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار گفت: طرح بیولوژیکی در اراضی ملی در حوزه مطالعاتی خشکرود با کشت گونه بادام اسکوپاریا و آمار در سطح 25 هکتار به اتمام رسید.
پروژه بیولوژیکی
گفتنی است پروژه های بیولوژیکی با هدف تعادل بخشی بین منابع آب و خاک و حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک اجرا می گردد.

بازدید : 533 21 آبان 1397 ساعت 04:44 ق.ظ
برچسب ها : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار ، پروژه بیولوژیکی
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری