اجرای پروژه بند خاکی در مراتع

مسئول واحد آبخیزداری اداره خبر داد:
اجرای پروژه بندهای کنترل سیل و رسوب
1397/08/23

مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار گفت: پروژه اجرای بندهای خاکی کنترل سیل و رسوب در حوزه مطالعاتی خشکرود اجرایی شد.
پروژه بند خاکی
غلامرضا کارگر افزود این پروژه با حجمی بالغ بر 4000 مترمکعب و اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد.
لازم به ذکر است اعتبارات این پروژه ها از محل صندوق توسعه ملی تامین می گردد.

درحال بارگزاری