جنگلکاری در اراضی ملی

واحد فنی اداره خبر داد:
جنگلکاری در اراضی ملی پلاک خشکرود
1397/09/19

علیرضا دلشاد مسئول واحد فنی اداره گفت: اداره منابع طبیعی شهرستان در راستای توسعه فضای سبز و مبارزه با خشکسالی و جلوگیری از رواناب و سیلاب و تثبیت خاک اقدام به جنگلکاری در مراتع و اراضی ملی پلاک خشکرود در سطحی معادل یک میلیون متر مربع نموده است.
 
درحال بارگزاری