مکانیزه شدن تمدید پروانه های مرتعداری توسط نرم افزار« پنجره واحد»

مسئول  رقومی سازی طرح های مرتعداری اداره کل خبر داد:
مکانیزه شدن تمدید پروانه های مرتعداری توسط نرم افزار« پنجره واحد»
1398/11/02

محمد رضا رضوانی مسئول  رقومی سازی طرح های مرتعداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور بخش تمدید پروانه های مرتعداری به نرم افزار "پنجره واحد" اضافه گردید ، که به دلیل تحت وب بودن، این امکان را به مرتعداران می دهد که بتوانند حتی در منزل خود درخواست تمدید پروانه مرتعداری را ارسال کنند و با توجه به سطح دسترسی کارشناسان در شهرستانها و مرکز استان از طریق همین نرم افزار به درخواست مورد نظر رسیدگی می شود.

محمد رضا رضوانی اضافه کرد: با عنایت به بارگزاری اطلاعات مرتعداران در این سامانه بعد از بررسی تعداد واحد دامی و محدوده مرتعی اقدام به تمدید پروانه می شود و یک برگ به عنوان تمدید سالانه از مرتع مورد نظر به متقاضی داده خواهد شد .
وی خاطر نشان کرد : بدلیل اینکه این نرم افزار امکان گزارش گیری بصورت روزانه ، ماهیانه و سالانه را دارد این امکان را به کارشناسان می دهد تا از ورود دام غیر مجازمطلع شده و مدیریت بهتری را بر مراتع داشته باشند.
رضوانی افزود : با استفاده از نرم فزار" پنجره واحد" تاکنون مبالغ مورد تعهد سالیانه که بایستی از طریق اخذ عوارض پروانه چرای دام صورت گیرد بصورت دقیق مشخص وقابل مشاهده است واز سوی دیگر میزان بدهی افراد بدلیل تمدید نکردن پروانه در هر فصل نیز قابل تشخیص است.
لازم بذکر است : با توجه به ورود اطلاعات سامان های عرفی در نرم افزار" پنجره واحد" امکان اضافه سازی وتوسعه این نرم افزار در سایر بخش های واحد مرتع از جمله : اطلاعات طرح های  مرتعداری وطرح های بهره برداری درآینده نیز وجود دارد که به شفافیت میزان واگذاریهای انجام شده برروی مراتع وطرح های انجام پذیرفته منجر خواهد شد.
بازدید : 511 3 بهمن 1398 ساعت 08:17 ق.ظ
برچسب ها : محمد رضا رضوانی ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، پنجره واحد
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری