توزیع نهال در نماز عبادی سیاسی جمعه

روابط عمومی اداره خبر داد:
شرکت سرپرست و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار در نماز عبادی سیاسی جمعه به مناسبت هفته منابع طبیعی
1399/12/15 

نسرین حقی مسئول روابط عمومی اداره گفت: به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری سرپرست و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند
مسئول روابط عمومی افزود: امام جمعه شهرستان در خصوص اهمیت منابع طبیعی و آبخیزداری و لزوم حفظ و حراست از عرصه های ملی توسط آحاد مردم و اهمیت به این مواهب الهی و اهتمام، سخنانی را ایراد و در پایان این مراسم معنوی و طبق روال سالهای گذشته،  بین نمازگزاران
نهال توزیع شد
 
درحال بارگزاری