اجرای 150هکتار عملیات کپه کاری در مراتع شهرستان خوانسار

کارشناس فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد:
 150 هکتارعملیات کپه کاری درسامان های عرفی صفادشت، تیدجان و باباسلطان شهرستان خوانسار اجرا می گردد
  1400/9/16

کارشناس فنی وناظر طرح های بیولوژیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار ازاجرای پروژه های کپه کاری در سطح شهرستان خبر داد.
مریم اسدی گفت:این پروژه ها که با مشارکت مجریان طرحهای مرتع داری در حال اجرا میباشد مساحتی بالغ بر 150 هکتار از اراضی ملی را تحت پوشش قرار می دهد.
کپه کاری یکی از روش های اصلاح و احیاء مراتع بوده که در سطح سامان های عرفی با وضعیت فقیر اجرا و موجب حفظ آب و خاک و افزایش ضریب نفوذپزیری خاک می گردد.

 

درحال بارگزاری