پرسش و پاسخ

وضعیت دمای شهرستان
  • تاریخ ارسال پرسش : 26 مرداد 1395 ساعت 09:10 ق.ظ
امیر پرسید: حداکثر دما و حداقل دما در تابستان و زمستان چقدر است؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 31 مرداد 1395 ساعت 09:10 ق.ظ
  • بیشینه دمای این شهرستان در طول سال 36.5 و کمینه آن 12.5- می باشد.