سامانه ۱۵۰۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص حریق و تخریب و تجاوز به عرصه‌های منابع‌طبیعی

فرم گزارش تخلف در عرصه های منابع طبیعی

 

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* شماره تلفن همراه :
* نوع تخلف :
* محل وقوع تخلف :
شرح گزارش :
سایر موارد تخلف :
 
چاپ اين صفحه