برپایی میز خدمت در روستای رحمت آباد

رئیس اداره خبر داد:
برگزاری میز خدمت در روستای رحمت آباد
1399/06/17

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای خشکرود

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای خشکرود
1399/06/01
 

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای ویست و کهرت

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای ویست و کهرت
1399/05/30
 

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای سنگ سفید

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای سنگ سفید
1399/05/25

برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای دوشخراط و حاجی آباد

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستاهای دوشخراط و حاجی آباد
1399/05/21


برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای حسن آباد

مسئول واحد فنی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه توجیهی اجرای طرح مرتعداری در روستای حسن آباد
1399/05/07

برگزاری جلسه با موضوع بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی منابع طبیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی منابع طبیعی اداره خبر داد:
برگزاری جلسه پیرامون مسائل و مشکلات شرکت تعاونی منابع طبیعی با حضور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل
1399/04/25

اقدامات انجام شده توسط شرکت تعاونی منابع طبیعی شهرستان

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی خوانسار خبر داد:
اقدامات انجام شده توسط شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی خوانسار در سال گذشته
1399/04/23

برگزاری جلسه تعیین تکلیف پروانه های چرا

مسئول فنی اداره خبر داد:
برگزاری  جلسه جهت تعیین تکلیف پروانه های چرا در روستای سنگ سفید
1399/04/22

آمادگی کامل نیروهای یگان برای مقابله با هرگونه حریق در سطح مراتع

فرمانده یگان حفاظت اداره‌ خبر داد:
آمادگی کامل نیروهای یگان برای مقابله با هرگونه حریق در سطح مراتع
1399/04/16
صفحه 5 از 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>