جنگلکاری در اراضی ملی

واحد فنی اداره خبر داد:
جنگلکاری در اراضی ملی پلاک خشکرود
1397/09/19

اجرای پروژه بند خاکی در مراتع

مسئول واحد آبخیزداری اداره خبر داد:
اجرای پروژه بندهای کنترل سیل و رسوب
1397/08/23

اجرای طرح بیولوژیکی در مراتع شهرستان

مسئول واحد آبخیزداری اداره خبر داد:
اجرای طرح بیولوژیکی در سطح 250000 مترمربع
1397/08/21

بازدید معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی از اداره

روابط عمومیاداره خبر داد:
بازدید معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و ریاست امور اداری اداره کل از اداره
1397/07/26

آزادسازی و تخلیه اراضی ملی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد:
آزادسازی شش هکتار از اراضی ملی
1397/07/21

اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع

کارشناس واحد فنی خبر داد:
اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع شهرستان خوانسار
1397/07/16
 

راه اندازی سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی

مسئول امور زمین اداره خبر داد:
راه اندازی سامانه سامط (سامانه استعلامات منابع طبیعی)
1397/07/10

جلسه هماهنگی اداره

روابط عمومی اداره خبر داد
برگزاری جلسه هماهنگی اداره
1397/05/29

برگزاری کارگاه آموزشی سامط

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی سامط (سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی)
1397/05/21

رفع تصرف از اراضی ملی

:مسئول حقوقی اداره عنوان کرد
تخریب یک باب اطاقک در اراضی ملی (فیلم)
1397/05/08
 
صفحه 6 از 16 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>