برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین دادگستری

رئیس اداره خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین خاص منابع طبیعی و محیط زیست

 
1398/04/26

ضرورت استعلام از اداره منابع طبیعی

به استناد ماده 56 قانون حفاظت و  بهره برداری از اراضی و ماده 20 آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنکلی و همچنین اصل 45 قانون اساسی تشخیص وضعیت مالکیت کلیه اراضی اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی به عهده ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها می باشد.
فلذا از کلیه همشهرستان عزیز خواهشمند است قبل از خرید یا فروش اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی از وضعیت مالکیت آن با استعلام از ادارات منابع طبیعی مطلع گردند
ولو اینکه اراضی موصوف سند مالکیت دفترچه ای و یا تک برگ داشته باشد.

جنگلکاری در مراتع شهرستان

مسئول واحد مرتع اداره خبر داد:
جوانه زنی بیش از 90 درصد از بذرهای کشت شده در طرح جنگلکاری
1398/04/15

آتش سوزی، بلای جان مراتع

فرمانده یگان حفاظت اداره خبر داد:
از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 60000 متر مربع از مراتع شهرستان طعمه حریق شده اند!
1398/04/13

برگزاری کارگاه آموزشی جلوگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق در منابع طبیعی

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد: 
برگزاری کارگاه آموزشی جلوگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق در منابع طبیعی با مشارکت
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در اصفهان
1398/04/11 

رفع تصرف از اراضی ملی و اعاده به وضع سابق

کارشناس یگان حفاظت اداره خبر داد:
آزادسازی 3000 مترمربع از اراضی ملی
1398/04/02

آزادسازی 900 مترمربع از اراضی ملی

کارشناس یگان حفاظت اداره خبر داد:
آزادسازی 900 مترمربع از اراضی ملی به همراه فیلم
1398/03/30

 

آزادسازی و خلع ید از اراضی ملی

کارشناس یگان حفاظت اداره خبر داد:
آزادسازی 22400 مترمربع از اراضی ملی همراه با فیلم

 
1398/03/27

برگزاری کارگاه آموزشی

مسئول آموزش و ترویج اداره خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی برای دهیاران و شورای روستاهای شهرستان
1398/02/26
صفحه 9 از 22 << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>