ساختمان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار

نظر به اینکه غالب سطح کشور و به تبع آن سطح استانها و شهرستانهای کشور در زمره اراضی منابع طبیعی و به عبارتی زمین های متعلق به عموم مردم و بیت المال و انفال (متعلق به خدا و رسول خدا) می باشد و از سو دیگر این منابع یک سرمایه ملی هنگفت و خدادادی است
لذا به موجب قانون ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری به نمایندگی از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر حفظ و حراست، توسعه پایدار و احیا و اصلاح و نهایتا بهره برداری از منابع طبیعی کشور را بر عهده دارند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه