کارشناس آبخیزداری

 
  نام: داوود
نام خانوادگی: زین الدینی
پست سازمانی: معاون اداره
 


شرح وظایف:
 1. مطالعه جامع و برنامه ریزی و تعیین خط مشی کلان ، تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و حفاظت خاک و نظارت بر آنها
 2. تهیه و تدوین روشها، استانداردها ، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی
 3. ایجاد و توسعه ایستگاههای اندازه‌گیری در حوزه‌های آبخیز
 4. تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی
 5. ارایه برنامه‌های ترویجی و اشاعه فرهنگ آبخیزداری در بین آبخیزنشینان
 6. هماهنگی سیاستها و اقدامات مرتبط با آبخیزداری
 7. توسعه ارتباطات بین‌المللی به منظور هماهنگی و ایجاد کار مشترک
 دیگر سمت ها:
 • معاون
 • کارپرداز
 • رابط آموزش و ترویج 
 • رابط عقیدتی
 • رابط بهداشتی


درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه