کارشناس حقوقی


نام: پدرام
نام خانوادگی: حیدری
تحصیلات: کارشناس حقوق
پست سازمانی: کارشناس حقوق
 
 
شرح وظایف:

  • تنظیم دادخواست و شکوائیه
  • تنظیم لوایح حقوقی
  • شرکت در جلسات دادرسی
  • پیگیری پرونده های مطروحه در شعب ویژه و دیوان عدالت اداری
دیگر سمت ها:
  • دبیر کمیسیون ماده واحده
  • پیگیری پرونده های در حال رسیدگی
درحال بارگزاری