گونه های غالب مرتعی شهرستان خوانسار

گونه­ های غالب مرتعی شهرستان خوانسار شامل:

انواع گون ها Astragalus sp. از جمله: گون گزی Astragalus adscendens،  گون سفید Astragalus gossypinus،   گون زرد Astragalus verus
Agropyron trichophorum
 
Ferula ovina
 
Gundelia tourneforti
 
Acantholimon sp.
 
Acanthophyllum sp.
 
Noea mucronata
 
Scariola orientalis
 
Artemisia herba alba
 
Artemisia aucheri
 
Cousinisa bakhtiarica
 
   
 

این شهرستان رویشگاه گیاهان دارویی و صنعتی بوده که از مهمترین آنها می­ توان به
1.خرفه، 2.سنبل الطیب 3.موسیر 4.بابونه 5.بادرنجبویه 6.باریجه 7.بارهنگ 8.گل گاوزبان 9.آویشن 10.گلپر 11.قدومه 12.بومادران 13.تره کوهی 14.گل ختمی 15.ریواس 16.شوید کوهی 17.شوید کوهی 18.کتیرا 19.کنگر 20.سریش و ... اشاره کرد.

 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری