آثار مذهبی و تاریخی شهرستان

1- مدرسه مریم بیگم صفوی ، 2- مسجد جامع شهرستان ، 3-  مسجد آقا اسدا... 4- مقبره حلیمه و نرگس ( دختران بکر ) ، 5- امامزاده سید صالح قصیر ( با هفت واسطه به امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی بن جعفر ( ع ) می رسد)، 6- امام زاده شاهزاده احمد ( احمد ابن محمد بن امام علی نقی ( ع )) 7- بقعه با با پیر (شیخ ابا عدنان قریشی) 8- امامزاده سید محمود ،9- بقعه جلال الدین سلطان (بابا سلطان (10- اثر باستانی شهرستان پل معروف ساسان و ...
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری