وظایف دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی در زمینه تعاونیهای منابع طبیعی و آبخیزداری

 

وظایف دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی در زمینه تعاونی‌های منابع طبیعی و آبخیزداری

1- توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌برداری صحیح و علمی و معقول از عرصه‌های منابع‌طبیعی تجدیدشونده در بین اعضاء تعاونی‌ها

2- ایجاد زمینه‌های مناسب جهت جلب مشارکت‌های مردمی و هدایت تعاونی‌ها در جهت توسعه و احیاء منابع‌طبیعی

3- پیگیری چگونگی استفاده از امکانات مالی کشور از جمله اعتبارات بانکی و نقدینگی عمومی در تقویت بنیه مالی شرکت‌های تعاونی که به نحوی در امر احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی مشارکت می‌نمایند.‌

4- ایجاد ارتباط و هماهنگی با وزارت تعاون، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت ترویج و نظام‌های بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی در جهت پیگیری تهیه و اصلاح اساسنامه و دستورالعمل‌های تشکیل تعاونی و مسائل و مشکلاتی را که تعاونی‌ها با آن دچار می‌باشند.‌

5- شناسایی صحیح نیازها و مشکلات تعاونی‌های منابع‌طیبعی و آبخیزداری هماهنگی با دفاتر و مسئولین ذیربط جهت حل مسائل و مشکلات بوجود آمده.‌

6- آموزش اصول صحیح حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع‌طبیعی و آشنا ساختن تعاونی‌ها به راه‌ها و روش‌های جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی با استفاده از مشارکت‌های مردمی به صورت برگزاری گردهمائی و بازدید اعضاء و ارکان از تعاونی‌های فعال.‌ 


چاپ اين صفحه