مهربانی با لاله ها مهربانی با خود ماست

به نام لاله واژگون آفرینِ مهربانِ حکیم
    گلها به حفظ و نگهداری نیاز دارندو هرکس که قلبش به عشق خوانسارمی تپد می داند که یکی از جلوه های زیبای خداوند در گلستانکوه ظهور و بروز پیدا کرده است . کمتر خوانساری است که به سربلندی و سرسبزی و طراوت خوانسار دل نسپرده باشد و گلستانکوه را یکی از جلوه های این سرسبزی و  طراوت نداند اما این مطالب روشن تر از آفتاب برای چه گفته شد ؟ برای اینکه دوباره و چند باره یادآوری کنیم که :

 
آی !          
      ای همه کسانیکه به سرسبزی خوانسار امیدوارید چندی است که این منطقه زیبا (گلستانکوه) مورد بی مهری رهگذران ، گردشگران و مسافران قرار گرفته است و هر ساله با وجود جذب افراد زیادی از جای جای ایران و بعضاً دیگر کشورها ، مورد ستم و جفا قرار گرفته است . پس  برماست که همه با هم ، حافظ و نگهدار آن باشیم . 
 
نه تنها گلستانکوه ، که در حفظ همه سرسبزی و خرمی تمام شهرستان کوشا باشیم .
 
      و هر نفر در هر مقام ، جایگاه و موقعیتی که هست ، حافظ ، نگهبان و نگهدار گلهای زیبای شهرستان  و سرسبزی شهر و شهرستان بویژه مراتع خود باشد . چه اینکه اگر از طرف هر فرد ، چه دانش آموز ، دانشجو ، استاد ، معلم  ، کاسب ، کارمند ، کارگر و  بهره بردار و همچنین همه کسانی که به هر عنوان ، به شهر ما می آیند ، یک صدا و یک نظر شنیده شود  و دیده شود که همه در خوانسار حافظ و نگهبان سرسبزی و شادابی گلها ( بویژه گلستانکوه ) می باشند حساب برای همه مشخص می شود که اگر به خوانسار آمد باید مواظب باشد . چرا که در بازار ، در اداره ، در مرتع و در گلستانکوه همه یک گفتمان و نظر دارند و آن هم حفاظت و نگهداری از  سرسبزی و خرمی و طراوت خوانسار  بویژه گلستانکوه می باشد.  و همچنین اگر این مهم از همه مسافران  و گردشگران هم خواسته شود ، به نظر  ما وضعیت حفظ و نگهداری این امانت و این جلوه های زیبای خداوندی بهتر خواهد شد چرا که حفاظت و نگهداری از این گنجینه های خدادادی وظیفه ای همگانی است و نگهداریِ آنها از عهده یک اداره و نهاد خارج است و همیاری  و همکاری همگانی نیاز دارد .

موارد مهم جهت آگاهی شما دوستداران طبیعت بویژه گلستانکوه  :
  1.  هرگز گلها را نچینید .
  2. هرگز در طبیعت به ویژه گلستانکوه زباله نریزید .
  3. هرگز و بدون خاموش کردن ، آتش در طبیعت به ویژه گلستانکوه روشن نکنید .
  4.  هنگامی که باران رحمت پروردگار مهربان باریده هرگز وارد عرصه و مرتع نشوید .
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه