مسئول دبیرخانه

 

 
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: دهاقین
تحصیلات: لیسانس حسابداری
پست سازمانی: مسئول دبیرخانه

 
 
 
شرح وظایف:

  • دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره
  • بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه ها
  • اعلام وضعيت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه
  • پاسخ به مراجعين جهت رديابي نامه هاي ايشان.
  • دریافت نامه های محرمانه مطابق مقررات و اصول و تحویل به حوزه مربوطه
  • پيگيري امور اتوماسيون و جوابگويي و رفع مشكل و ارائه راهنمايي حضوري و تلفني.
  • دریافت فکس های الکترونیکی و انجام فکس
  • دریافت فکس و ثبت دردبیرخانه و یا ارجاع به همکاران
  • ارسال مرسولات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی گزارش هزينه هاي پستي به مديريت اداري و پشتيباني و صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت .
  • انجام ساير امورمحوله
دیگر سمت ها:
-
 
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه